Sandras menekşesi ( Viola sandrasea)

Sandras menekşesi ( Viola sandrasea)

Yabani Ahlat (Pyrus elaeagrifolia)

Yabani Ahlat (Pyrus elaeagrifolia)

Misk sümbülü (Muscari muscarimi)

Misk sümbülü (Muscari muscarimi)

Dikey Menü

Etkinlikler

Ağustos - 2016
PztSalÇrşPrşCumCmtPaz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Yaklaşan Etkinlik

Etkinliğe Kalan Süre
  • Gün
  • Saat
  • Dakika
  • Saniye


Jan 01 1970
Kırmızı Orkide (Cephalanthera rubra)
Orkide (Orchis coriophora)
Erguvani menekşemsi orkide (Limodorum abortivum)

Kayan Haberler

Duyuru 1
Jul 18 2013
Duyuru 1
Duyuru 2
Jul 18 2013
Duyuru 2
backnext

ANATAB - Anadolu Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Derneği

Bir ülkenin önemli doğal zenginliklerinden birini de toprakları üzerinde yetişen bitki örtüsü oluşturur. Doğal zenginlik denildiğinde hep toprak altında yer alan kömür, petrol ve değişik madenler akla gelmiştir. Bitki-insan yaşamının ayrılmaz bir bütün oluşu gerçeği, daha ilkçağlarda insanları bitkileri tanımaya ve incelemeye yöneltmiştir. Bitkiler insanlar tarafından gıda, yakacak, el sanatları, hayvan yemi ve tedavi amaçlı olmak üzere değişik şekillerde kullanılmaktadır.

Ilıman kuşak içerisinde yer alan ülkemiz, sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından çevresinde yer alan birçok ülkeden farklı olan özellikleri nedeniyle dikkat çekmektedir. Ülkemizde yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı, Avrupa kıtasının tümünde yayılış gösteren bitki türlerinin sayısına yakındır. Son verilere göre Türkiye’nin 12.000 üzerinde bitki taksonuna sahip olduğu ortaya çıkmıştır

Ülkemiz mevcut bitkisel çeşitliliğinin nedenleri arasında üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması, Güney Avrupa ile Güney Batı Asya floraları arasında köprü olması, pek çok cins ve seksiyonun orijin merkezlerinin Anadolu’da oluşu, muhtemel ekolojik ve fitocoğrafik farklılaşma ile ilgili olarak tür endemizminin yüksek oluşu yer almaktadır.

Doğal bitkiler günümüzde gıda, kozmetik ve sağlık amaçlı üretilen ürünlerde kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak bilinçsizce doğadan artan oranda bitki toplanmaktadır. Bu durum özellikle dar yayılış alanına sahip olan türleri tehdit etmektedir. Ekonomik öneme sahip olan bitkilerin korunması, kültüre alınması, bu bitkilerden elde edilen ürünlerin üretim standartlarının ortaya konması, pazarlanma aşamasından üreticilere destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gibi konularının önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Günümüzde etnobotanik çalışmalar geçmişten günümüze geleneksel bitki kullanım bilgilerini ortaya çıkarmıştır. Bu bilgiler birçok bilimsel çalışmanın başlangıç adımını oluşturmuştur. Bu geleneksel bitki kullanım mirasımızın laboratuvar ortamlarında araştırılarak daha ileri çalışmalara zemin oluşturması gerekmektedir.

Zengin bir floraya ve engin bir halk hekimliği bilgisine sahip olan ülkemiz yakın bir zamanda bitkisel ürünler konusunda dünyada iyi bir konuma gelebilecek bir durumdadır. Durum böyle olmasına rağmen ülkemizde bitkisel ürünler satan işyerlerindeki rafları yabancı ürünler doldurmaktadır. İçerik kalitesi yüksek olan kendi yerli ürünlerimizin öne çıkarılması iç ve dış pazar payının artırılması ülkemizin geleceği açısından faydalı olacaktır.

Bu sektörde çalışan farklı resmi ve sivil meslek grupları bireysel olarak çalıştıkları ve bilgi paylaşımı içerisinde bulunmadıkları için karşılaştıkları sorunların çözümünde çoğu zaman başarıya ulaşmamaktadırlar.

Kendi öz varlıklarımızı yeterince tanıyamadığımız için bitkisel droglar konusunda dışa bağımlılığımız devam etmektedir. Hatta birçok bitki yurt dışına ham olarak ihraç edilmekte ve işlenerek bitkisel preparat olarak ithal edilmekte ve vitrinlerimizi süslemektedir.

Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olmamıza rağmen bu potansiyelden yeterince yararlanamıyoruz. Dünyada tıbbi ve aromatikler pazarında payımız oldukça düşüktür. Bizim kadar bitki çeşitline sahip olmayan ülkelerin pazar payı milyar dolarlar seviyesinde iken bizim durumumuz oldukça düşündürücüdür. Pazar payına artırmak için eğitim, doğru tohum temini, bilimsel destek faaliyetleri önemlidir.

Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yasal düzenlemelerden sorumlu olan bakanlıklar başta olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren, araştırma enstitüleri, üniversiteler, özel sektör ve meslek kuruluşları arasında bilgi paylaşımını ve akışını sağlayan bir sivil toplum kuruluşuna gereksinim duyulduğu için Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ANATAB) kurulmuştur.

Saygılarımızla,

ANATAB Yönetim Kurulu